Üldised müügitingimused

Need müügitingimused on sõlmitud GHO AHK SPRL (0699.562.515) asukoht asub BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIA (edaspidi GHO AHK SPRL) ja teiselt poolt mis tahes füüsiline isik või juriidiline isik, kes soovib osta GHO AHK SPRL veebisaidi kaudu (edaspidi “ostja”).

Objekt:

. praegused müügitingimused Eesmärk on määratleda GHO AHK SPRL ja ostja vahelised lepingulised suhted ning tingimused, mida kohaldatakse GHO AHK SPRL kaudu tehtud ostude suhtes, olenemata sellest, kas ostja on professionaalne või tarbija. Kauba või teenuse omandamine praeguse saidi kaudu tähendab, et ostja aktsepteerib neid müügitingimusi ilma reservideta. Need müügitingimused on ülimuslikud muude üld- või eritingimuste suhtes, mida GHO AHK SPRL pole sõnaselgelt heaks kiitnud. GHO AHK SPRL jätab endale õiguse oma müügitingimusi igal ajal muuta. Sellisel juhul kehtivad tingimused, mis kehtisid ostja poolt tellimuse esitamise päeval. Pakutavate kaupade ja teenuste omadused: Pakutavad tooted ja teenused on loetletud GHO AHK SPRL-is avaldatud kataloogis. Neid tooteid ja teenuseid pakutakse saadaolevate varude piires. Igale tootele on lisatud tarnija koostatud kirjeldus. Kataloogis olevad fotod on võimalikult ustavad, kuid ei saa tagada täiuslikku sarnasust pakutava tootega, eriti värvide osas.

Hinnad:

Kataloogi hinnad on käibemaksuga hinnad, võttes arvesse tellimuse päeval kehtivat käibemaksu; BELGIA, TEISTE RIIKIDE HINNAD ON MAKSUSTATUD, võivad kõik kursimuutused kajastuda toodete või teenuste hinnas.

GHO AHK SPRL jätab endale õiguse oma hindu igal ajal muuta, tingimusel et ostjale kehtib ainus hind, mis kataloogis on kirjas tellimuse päeval.

Tsiteeritud hinnad sisaldavad või ei sisalda tellimuste töötlemise, transpordi ja kohaletoimetamise kulusid, kui need toimuvad allpool nimetatud geograafilistes piirkondades.

Tellimused:

Ostja, kes soovib toodet või teenust osta, peab:

  • täitke identifitseerimisvorm, millele ta märgib kõik nõutavad andmed, või annab oma kliendinumbri, kui tal seda on;
  • täitke veebipõhine tellimisvorm, lisades kõik valitud toodete või teenuste viited;
  • kinnitage oma tellimus pärast selle kontrollimist;
  • teha makse ettenähtud tingimustel;
  • kinnitage oma tellimus ja makse.

Tellimuse kinnitamine tähendab nende müügitingimuste aktsepteerimist, täiuslike teadmiste kinnitamist ja oma ostutingimustest või muudest tingimustest loobumist.

Kõik esitatud andmed ja salvestatud kinnitus on tehingu tõestamist väärt. Kinnitus on väärt tehingute allkirjastamist ja aktsepteerimist. Müüja edastab registreeritud tellimuse kinnituse e-posti teel.

Tagasitõmbamine:

Ostjatele, mitteprofessionaalsetele isikutele, kehtib taganemistähtaeg 14 päeva alates tellimuse kättetoimetamisest toote tagastamiseks müüjale vahetuseks või tagastamiseks ilma trahvita, välja arvatud tagastuskulud. Kui tarne ei toimu 30 päeva jooksul, on ostjal õigus ost tühistada ja kogu makse tuleb tasuda samal maksmisel kasutatud kaardil).

Maksetingimused:

Hind tuleb tasuda tellimisel. Maksed tehakse krediitkaardiga; need realiseeritakse turvalise PAY PAL süsteemi kaudu, mis kasutab SSL-protokolli “Secure Socket Layer”, nii et edastatud teave oleks tarkvara abil krüpteeritud ja ükski kolmas isik ei saaks seda võrgus transportimise ajal teadmiseks võtta. Ostja kontot debiteeritakse ainult siis, kui tarnitakse saadaolevaid tooteid või teenuseid ning saadetud või allalaaditud toodete või teenuste hulka. Ostja soovil saadetakse talle paberarve, millel on kirjas käibemaks.

Kohaletoimetamine:

Tarned tehakse tellimisvormil märgitud aadressile, mis võib olla ainult kokkulepitud geograafilises piirkonnas. Riskide eest vastutab ostja alates hetkest, mil tooted GHO AHK SPRLi territooriumilt lahkusid. Transpordi käigus kahjustumise korral tuleb põhjendatud protest vedajale esitada kolme päeva jooksul pärast üleandmist. Tarneaeg on ainult soovituslik; kui need ületavad tellimusest alates kolmkümmend päeva, võib müügilepingu lõpetada ja ostjale raha tagasi maksta.

Garantii:

Kõigile müüja tarnitud toodetele kehtib tsiviilseadustiku artiklites 1641 ja järgnevates seadustes sätestatud seaduslik garantii.

Vastutus:

Müüdud toote nõuetele mittevastavuse korral võib selle tagastada müüjale, kes võtab selle tagasi, vahetab välja või maksab raha tagasi.

Kõik pretensioonid, vahetuse või tagasimaksetaotlused tuleb esitada posti teel järgmisel aadressil: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM XNUMX päeva jooksul alates kättetoimetamisest.

Intellektuaalne omand:

Kõik GHO veebisaidi AHK SPRL elemendid on ja jäävad GHO AHK SPRL-i intellektuaalseks ja ainuõiguslikuks omandiks.

Kellelgi pole õigust saidi tarkvara-, visuaalsete või heliliste elementide paljundamiseks, kasutamiseks, uuesti edastamiseks või mis tahes eesmärgil kasvõi osaliselt kasutamiseks.

Mis tahes lihtne link või hüpertekst on rangelt keelatud ilma GHO AHK SPRL-i selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Isiklikud andmed:

Vastavalt 6. jaanuari 1978. aasta seadustele, mis käsitlevad arvuteid, faile ja vabadusi, võib ostjate isikliku teabe automatiseeritud töötlemine. GHO AHK SPRL jätab endale õiguse koguda ostjate kohta teavet, sealhulgas küpsiseid kasutades, ja soovi korral edastada kogutud teave äripartneritele. Ostjad võivad oma andmete avaldamise suhtes vastuväiteid esitada, teatades sellest GHO AHK SPRL. Samamoodi on kasutajatel õigus tutvuda neid puudutavate andmetega ja neid parandada vastavalt 6. jaanuari 1978. aasta seadusele.

Arhiveerimine - tõend:

GHO AHK SPRL arhiveerib ostutellimused ja arved usaldusväärsel ja püsival tugiteenusel, mis moodustab tõese koopia vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 1348.

Pooled peavad GHO AHK SPRLi arvutipõhiseid registreid tõendiks osapoolte vahelise suhtluse, tellimuste, maksete ja tehingute kohta.

Kohtuvaidlused:

Praegused Interneti-müügi tingimused on reguleeritud Belgia seadustega.

Vaidluste korral määratakse kohtualluvus Brüsseli 1000 BELGIA pädevatele kohtutele, hoolimata kostjate arvust või garantiinõuetest.

Allkiri:

Thierry REMY:

Seaduslik esindaja